Взривозащитени везни

Взривозащитени камиони, платформи и железопътни везни

Описание

В съоръженията за производство, преработка и съхранение на опасни вещества съществува голям риск от инциденти. Специални изисквания за безопасност са наложени на оборудването на такива предприятия, включително оборудването за претегляне. Претегляне на химически, токсични вещества, петролни продукти и газове върху взривозащитено оборудване. Експлозивни и пожароопасни вещества се транспортират с железопътен, автомобилен, въздушен и морски транспорт. Претеглете тежестите на специална взривозащитена везна. Те са защитени от искробезопасна електрическа мрежа. Взривозащитените везни за камиони и релси могат да имат максимален обхват на измерване до 200 тона. Претеглят се железопътните влакове: • натоварен и празен влак; • вагони без спиране на движението, без разкачване на влака; • вагони в процес на товарене (в дози). Съвременните взривозащитени везни подлежат на задължително сертифициране. Правилният избор на оборудване за претегляне ще спести материални ценности и човешки животи.

Претегляне и дозиране - инсталации и уреди
  • Взривозащитени везни
  • Взривообезопасителна - техника
  • Взривозащитени камиони

Други продукти от тази фирма