Геотексстил - Юталин

Свържете се

Описание

Юталин - нетъкан текстилен материал, изработен от синтетични и естествени влакна и смеси от тях чрез иглонабиване Юталин Л - допълнително заздравен с полиакрилатни дисперсииГеотекс - Иглонабити нетъкани текстилни материали за геотекстили Технически данни: Площна маса - 80 - 800 гр/м2 Максимална ширина - 2000 мм Диаметър на рулата - до 600 мм(стандартна шпула 75мм)