Кожарска и обувна промишленост

Преглеждане на сектора 

Дейността Кожарска и обувна промишленост на EUROPAGES представлява:

24654регистрирани фирми
62%Производител

20%
Търговец на едро

7%
Подизпълнител

39%Италиански фирми
16%
Британски
7%
Френски

А ВАШАТА фирма фигурира ли в тази рубрика?

Стесняване на търсенето