Кожарска и обувна промишленост

Преглеждане на сектора 

Дейността Кожарска и обувна промишленост на EUROPAGES представлява:

25485регистрирани фирми
62%Производител

20%
Търговец на едро

8%
Подизпълнител

42%Италиански фирми
15%
Британски
7%
Френски

А ВАШАТА фирма фигурира ли в тази рубрика?

Стесняване на търсенето