Линии за дробометно почистване

обработка на листова ламарина и профилни греди

Описание

Методът дробоструене е предназначен за почистване преди боядисване от ръжда и масло на черни, неръждаеми и цветни метали. Методът се прилага преди нанасяне на антикорозионна защита и пожароустойчиво покритие на стоманени строителни конструкции. Камерите са предназначени за почистване на:листова ламарина, профили, греди, колони, тръби, едри и дребни леярски, чугунени или стоманени детайли.

  • Сачмоструйна обработка на стомани и метали
  • Сачмоструйна обработка на стомани и метали

Domain icon Производител

1211 Sofia - България

Свържете се

Заявка за оферти

Създайте една заявка и получете множество оферти от проверени доставчици.

  • Само съответните доставчици
  • Съответствие с изискванията за поверителност на данните
  • 100% безплатно