Линии за дробометно почистване - обработка на листова ламарина и профилни греди

Свържете се

Описание

Методът дробоструене е предназначен за почистване преди боядисване от ръжда и масло на черни, неръждаеми и цветни метали. Методът се прилага преди нанасяне на антикорозионна защита и пожароустойчиво покритие на стоманени строителни конструкции. Камерите са предназначени за почистване на:листова ламарина, профили, греди, колони, тръби, едри и дребни леярски, чугунени или стоманени детайли.