Плоскостни нетъкани материали - Руселин

Свържете се

Описание

Адхезивносвързаните плоскостни нетъкани текстилни материали се изработват от синтетични влакна или смеси от тях, свързани на фулард с полиакрилатна дисперсия във вид на пяна. Технически данни: Площна маса - 20-65 гр/м2 Максимална ширина - 2200 мм Диаметър на рулата - до 600 мм (стандартна шпула 75 мм)