Тапицерска вложка - Тапицерска вложка

Свържете се

Описание

Тапицерската вложка е обемен нетъкан текстилен материал, изработван от кокосови влакна, свързани чрез напръскване с бутадиен-стиролови дисперсии, пресовани и разкроени във вид на плоскости. Тапицерска вложка Е - единични плоскости Тапицерска вложка М - многослойни плоскости Технически данни: Плътност - 55-110 кг/м3 Размери на плоскостите:* Дебелина - от 10 до 40 мм ** Максимална ширина - 1600 мм Максимална дължина - 2000 мм