Химия и фармация

Преглеждане на сектора 

Дейността Химия и фармация на EUROPAGES представлява:

90791регистрирани фирми
50%Производител

28%
Търговец на едро

19%
Доставчик на услуги

26%Немски фирми
20%
Британски
12%
Италиански

А ВАШАТА фирма фигурира ли в тази рубрика?

Стесняване на търсенето