Химия и фармация

Преглеждане на сектора 

Дейността Химия и фармация на EUROPAGES представлява:

93480регистрирани фирми
51%Производител

29%
Търговец на едро

20%
Доставчик на услуги

28%Немски фирми
20%
Британски
13%
Италиански

А ВАШАТА фирма фигурира ли в тази рубрика?

Стесняване на търсенето