Хранително-вкусова промишленост

Преглеждане на сектора 

Дейността Хранително-вкусова промишленост на EUROPAGES представлява:

132049регистрирани фирми
52%Производител

24%
Търговец на едро

19%
Доставчик на услуги

21%Италиански фирми
19%
Немски
16%
Френски

А ВАШАТА фирма фигурира ли в тази рубрика?

Стесняване на търсенето