Try the new europages app

For a better mobile experience

машини за преработка на биомаса

линии за производство на пелети

Описание

Предназначение: производство на пелети от дървен материал, изрезки, талаш, трина, сено, слама, слънчогледови люспи и други суровини и материали. Линиите могат да бъдат с производителност: 250 кг/ч; 500 кг/ч; 750 кг/ч; 1000 кг/ч; 1500 кг/ч; 2000 кг/ч, включват - белачна машина, цепачка, дробилка, мелница, сушилня, машина за пелети, охладител, опаковъчна машина, буферни съдове

  • Технологична дървесина
  • Биоенергия - производство

Domain icon Производител

1211 Sofia - България

Свържете се

Заявка за оферти

Създайте една заявка и получете множество оферти от проверени доставчици.

  • Само съответните доставчици
  • Съответствие с изискванията за поверителност на данните
  • 100% безплатно