ВРЪЩАНЕ КЪМ РЕЗУЛТАТИТЕ

памук55/полиестер45 45x45 136x72
добре свиване, чист полиестер,гладък повърхност  - SPIRIT CO., LTD

Описание

памук55/полиестер45 45x45 136x72 1/1 широчина: 150cm тъкачен стан: въздушна струя

Боядисване на текстилни тъкани
Споделяне по: