Описание

полиестер65/област35 45x45 110x90 1/1 45‘’ 110gsm тъкачен стан: въздушна струя

Боядисване на текстилни тъкани
  • плат
  • полиестер65/област35
Споделяне по: