Описание

полиестер65/памук35 45x45 136x72 1/1 широчина: 63'' тъкачен стан: въздушна струя

Боядисване на текстилни тъкани
Споделяне по: