ВРЪЩАНЕ КЪМ РЕЗУЛТАТИТЕ

полиестер65/памук35 85x49 2/1
добре свиване, чист полиестер,гладък повърхност,работно облекло  - SPIRIT CO., LTD

Описание

полиестер65/памук35 14x14 85x49 2/1 245gsm 64'' тъкачен стан: въздушна струя

Боядисване на текстилни тъкани
  • работно облекло
  • плат
Споделяне по: