NIM 59 SD

България

Helix aspersa Muller

Градински охлюв

Описание

Събиран в горите и ои ливадите

Домашни птици, зайци и дивеч - животновъдство
  • Охлюви
  • Живи
  • Събирани в горите и от ливадите
Подобна страница за продукта Ви? Регистрирайте фирмата си и създайте страници за продуктите си онлайн в EUROPAGES.
Регистрирай се