Описание

Живи охлюви, събирани в лозя и градину

Животни и животновъдство
  • Живи охлюви
  • събирани в лозя и градини