s

INTER - DRUK

Уебсайтове на фирмата

  • Основен сайт

дейност

Фотоматериали, публикувани от тази фирма

  • Packaging

  • Cardboard packaging

  • Packaging and bag packaging

Ключови думи, свързани с тази фирма

  • Опаковки от хартия и картон

Допълнителна информация

Редактиране на информацията за моята фирма

Ключови цифри

Фирмата не е предоставила тази информация.

Организация

  • Основна дейност
    Статут на фирмата
    Производител

Пазари и зони на размяна

Зони на покупка

Фирмата не е предоставила тази информация.

Фирмата още не е посочила своите зони внос/износ

Фирмата още не е посочила своите зони внос/износ

Търговска информация

Инкотерм

Фирмата не е предоставила тази информация.

Начини на плащане

Фирмата не е предоставила тази информация.

Банки

Фирмата не е предоставила тази информация.

121