ENERSET

България

Permanent Magnet Generator

Описание

low-speed, vertical axis planetary drive Permanent Magnet Generator. Generator power range is 5 kW-8 MW and more. These characteristics make it very suitable for wind and water turbine. Speed range 10-180 rpm. More information can be see here www.enerset.eu

Вятърна енергия - производство
Подобна страница за продукта Ви? Регистрирайте фирмата си и създайте страници за продуктите си онлайн в EUROPAGES.
Регистрирай се